Certifikáty

Hlavním úkolem pracovníků AGM-AGROMOTOR je zvyšování kvality ve všech oblastech naší činnosti spolu s prohloubením důvěry, informovanosti a spokojenosti zákazníka.

Jsme ohleduplní k životnímu prostředí

Nedílnou součástí naší práce je:

  • odstraňování negativních vlivů na životní prostředí
  • minimalizace odpadů
  • snižování emisí do ovzduší
  • spotřeba energie, surovin a materiálu

Pro plnění stanoveného cíle přijalo vrcholové vedení společnosti integrovaný systém managementu jakosti a environmentu podle EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Tento integrovaný systém je v AGM-AGROMOTOR s.r.o. zaveden jako jeden z prvních v organizacích zabývajících se opravárenstvím v celé České republice.

Prohlédněte si naše certifikáty

csn-en-iso-9001-2016csn-iso-14001-2016