Závady motoru odstranitelné obsluhou vozidla

ZávadaOdstranění
Spouštěč nenastartuje motor Odpojovač baterií zapnout
Baterie jsou vybity Baterie nabít
Vadná elekroinstalace Zkontrolovat a očistit svorky baterie a ukostření
Vadná elekroinstalace Zkotrolovat kabely ke součtěči
Vadný spouštěč Dát opravit nebo vyměnit spouštěč
Spouštěč startuje,ale motor se nenaskočí V nádrži není palivo - dotankovat a odvzdušnit palivovou soustavu
Vadný přívod vzduchu do motoru Vyčistit podle návodu k obsluze
(zanesený čistič vzduch) Vyčistit podle návodu k obsluze
Motor se po spuštění zastavuje Volnoběh seřídit dle nastavovacího předpisu
Nastaveny nízké otáčky volnoběhu Volnoběh seřídit dle nastavovacího předpisu
Vadný přívod paliva Zkontrolovat a vyčistit-případně vyměnit palivový filtr
Vnikání vzduchu do palivové soustavy Vadné těsnění vyměnit, uvolněné spoje dotáhnout
Ucpaný výfuk Vyčistit podle návodu k obsluze
Motor nedává plný výkon Vyčistit podle návodu k obsluze
Nedostatečná dodávka paliva Vyčistit podle návodu k obsluze
Čistič paliva je zanesen nečistotami Vyčistit podle návodu k obsluze
Některý válec motoru nefunguje Vyměnit vadný vstřikovač nebo vadnou vstřikovací trubku
Nesprávná funkce vstřikovací soupravy Seřídit v odborné opravně
Motor klepe Opravit v odborné dílně
Motor kouří Vyčistit podle návodu k obsluze
Znečištěný čistič vzduchu Vyčistit podle návodu k obsluze
Nadměrná náplň oleje v čističi vzduchu nebo v motoru Zkontrolovat hladinu oleje a náplň upravit
Vadné nebo nesprávně seřízené vstřikovací čerpadlo nebo vstřikovač Správně seřídit nebo vyměnit v odborné dílně
Motor se přehřívá Netěsnost chladícího okruhu motoru, opravit a doplnit chladící kapalinu
Nedostatečné množství chladící kapaliny Netěsnost chladícího okruhu motoru, opravit a doplnit chladící kapalinu
Nedostatečná účinnost chladiče Vyčistit chladič od nečistot a vnitřek propláchnout
Hnací řemen větráku je volný nebo prasklý Volný řemen napnout nebo prasklý řemen vyměnit
Závada termostatu Termostat vyměnit
Vadné vodní čerpadlo - únik chladící kapaliny Vyměnit vadné čerpadlo
Vadné vodní čerpadlo - únik chladící kapaliny Přehřátý motor nechat vychladnout a dopravit do odborné dílny ke kontrole a opravě
Motor nelze ohřát Termostat vyměnit
Vadný termostat Termostat vyměnit
Vadný teploměr Čidlo nebo ukazatel teploty vyměnit
Závada mazání motoru Motor okamžitě zastavit a zjistit příčinu závady
Červená kontrolka mazání svítí Nedostatečný tlak mazacího oleje
Červená kontrolka mazání svítí Zkontrolovat hladinu oleje a případně doplnit olej
Červená kontrolka mazání svítí Zkontrolovat čidlo mazání motoru - případně vyměnit
Červená kontrolka dobílení svítí Zkontrolovat vodiče alternátoru
Nefunguje dobíjení Zkontrolovat napnutí řemenu alternátoru
Nefunguje dobíjení Zkontrolovat regulátor nabíjení
Nefunguje dobíjení Nechat opravit v odborné dílně

Rádi Vám pomůžeme s opravou

V případě, že závadu nelze jednoduše spravit, jsme Vám k dispozici na tel. čísle +420 566 512 259,
+420 566 512 246 (pro renovace dílů a součástí) a +420 566 512 258 (pro broušení klikových hřídelí). Pro své zákazníky poskytujeme mobilní servis (je-li součástka v záruce).

Jsme schopni navázat i na nedokončené opravy motoru.