Základní pokyny pro údržbu motoru

Pravidelná a správně prováděná údržba motoru dává předpoklady pro jeho bezporuchový provoz. Úkony údržby jsou zahrnuty do plánované údržby, kterou se rozumí:


Základní pokyny pro údržbu motoru zemědělské a pracovní technikyÚdržba denní

Po každých 8 až 10 hodinách provozu zkontrolujte:

1. Výšku hladiny oleje v motorové skříni a těsnost spojů mazacího systému motoru. Výšku hladiny oleje udržujte mezi vyraženými ryskami na měrce oleje.
2. Množství chladicí kapaliny v chladiči a těsnost spojů chladicího systému motoru, chybějící kapalinu doplňte.
3. Čistič nasávaného vzduchu, dle potřeby vyčistěte.
4. Stav dotažení šroubových spojů.
5. Množství paliva a těsnost palivového systému.
6. Po spuštění zkontrolujte pravidelnost chodu motoru, funkci mazání a nabíjení.

Údržba při záběhu motoru

Při záběhu motoru, t.j. asi po 60 Mh chodu, proveďte mimo denní údržby - bod č. 1 až 6 tyto další úkony:

  • vyměňte olej v motoru a vyčistěte, resp. vyměňte čistič oleje
  • zkontrolujte dotažení matic hlavových šroubů utahovacím momentem dle typu motoru
  • zkontrolujte, případně seřiďte vůli ventilů
  • vyčistěte usazovací nádobku a sítko hrubého čističe paliva na vstřikovacím čerpadle
  • prověďte kontrolu a seřízení otevíracího tlaku vstřikovačů, včetně očistění trysek
  • zkontrolujte předstih vstřiku a případně seřiďte
  • zkontrolujte vůli vypínacích páček spojky o vypínacího ložiska

Technická údržba č.1

Provádí se pravidelně po odpracování 100 Mh. Proveďte úkony údržby 1 až 6 a dále:

7. Zkontrolujte napnutí klínového řemene.

Technická údržba č.2

Provádí se pravidelně po odpracování 200 Mh. Proveďte úkony údržby 1 až 7 a dále:

8. Vyměňte olej v motoru a vyčistěte, resp. vyměňte čistič oleje.
9. Vyčistěte usazovací nádobku a sítko hrubého čističe paliva na vstřikovacím čerpadle.
10. Proveďte kontrolu a seřízení otevíracího tlaku vstřikovačů, včetně očistění trysek.

Technická údržba č.3

Provádí se pravidelně po odpracování 600 Mh. Proveďte úkony údržby 1 až 10 a dále:

11. Zkontrolujte, případně seřiďte vůli ventilů.
12. Zkontrolujte, případně seřiďte předstih vstřiku.
13. Zkontrolujte, případně seřiďte vůli vypínacích páček spojky.
14. Vyměňte čistící vložku jemného čističe paliva.

Technická údržba č.4

Provádí se pravidelně po odpracování 1200 Mh. Proveďte úkony údržby 1 až 14 a dále:

15. Zkontrolujte dotažení matic hlavových šroubů utahovacím momentem podle typu motoru.

Střední oprava

Provádí se pravidelně po odpracování počtu motohodin uváděných v návodu k obsluze a údržbě daného typu motoru.

16. Proveďte kompletní revizi stavu ložisek a uhlíků alternátoru, stavu kolektoru a uhlíků spouštěče. (svěřte odborné dílně.)
17. Zabruste ventily a jejich sedla v hlavách ventilů (svěřte odborné dílně).
18. Prověďte kontrolu a seřízení vstřikovacího čerpadla na zkušební stanici (svěřte odborné dílně)
19. Zkontrolujte stav vložených válců, pístů a pístních kroužků (svěřte odborné dílně).
20. Zkontrolujte, případně vyměňte pryžové hadice.

Generální oprava

Generální opravu motoru je nutné provést tehdy, jestliže je jeho provoz nehospodárný, vyžaduje-li většina součástí opravy a celkový technický stav ohrožuje bezpečnost provozu. Za předpokladu dodržení všech předpisů údržby je střední životnost motoru při práci v mírném klimatu 6000 ÷ 10000 Mh dle typu motoru a způsobu používání.

Technická údržba po generální opravě

Záběh agregátu po generální opravě provádějte dle pokynů pro záběh nového motoru. Technickou údržbu motoru po generální opravě provádějte shodně jako u nového motoru.


Pokud máte zájem o naše profesionální služby, ozvěte se nám prostřednictvím poptávky.