Memorandum kvality pro opravy motorů

V AGM-AGROMOTOR se řídíme léty prověřeným memorandem kvality:

  • požadavky a potřeby zákazníků na kvalitu výrobků a služeb musí být splněny
  • trvalé zlepšování kvality je podmínkou prosperity společnosti
  • společnost má dokumentovanou politiku kvality a environmentu - ISM
  • firma plní stanovené cíle kvality a environmentu vycházející z politiky ISM
  • pracovníci jsou seznámeni s technologickými předpisy i pracovními postupy
  • pracovníci používají předepsaná měřidla, ověřená a označená kalibrační značkou
  • neshodné výrobky se izolují a nepropouští do další výroby
  • v rámci firmy je nakládáno předepsaným způsobem s odpady a NCHL
  • k nejdůležitější požadavkům na činnost společnosti patří předcházení poškozování ŽP
  • všechna pracoviště společnosti se udržují v maximálním pořádku a čistotě