Prohlášení k používání konfliktních minerálů

AGM-AGROMOTOR s.r.o. podporuje záměr oddílu 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele.

Smyslem tohoto oddílu zákona je zveřejňovat a hlásit využívání minerálů, které pochází z Demokratické republiky Kongo a přihlehých oblastí. S cílem omezit příjmy z prodeje těchto minerálů, které jsou často využívány k přímému nebo nepřímému financování ozbrojených konfliktů a porušování lidských práv.

Jedná se o tzv. konfliktní minerály:

  • kolumbit-tantalit nebo coltan a jeho deriváty
  • kasiterit (surovina pro získání cínu)
  • zlato
  • wolframit (surovina pro získání wolframu) a jeho deriváty

Politikou firmy AGM-AGROMOTOR s.r.o. je nepoužívat materiály vyrobené z nerostných surovin, které mají původ v konfliktní oblasti Demokratické republiky Kongo (D.R.C.) a jeho přilehlých zemí.

V úzké spolupráci s našimy dodavateli surovin sledujeme svůj zásobovací řetězec z hlediska původu získaných materiálů včetně požadavku na písemné prohlášení dodavatele, že materiály poskytnuté společnosti AGM-AGROMOTOR s.r.o. nepocházejí z oblasti konfliktu v D.R.C. a jeho sousedních zemí.

Tato politika bude pravidelně přezkoumávána a podle potřeby aktualizována.